Program

Storstadens hjärta och smärta 2015 – Malmö, SE

Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga

*Programmet för Storstadens Hjärta och Smärta är färdig, observera att smärre förändringar kan förekomma.

30 september

10:00 - 12:00
Registrering av deltagare

12:00 - 13:00
Lunch

13:00 - 13:15
Malmö stad välkomnar

14:00 - 14:30
Introduktion
Introduktion av seminarier

14:30 - 15:00
Paus

15:00 - 15:15
Förflyttning till seminarier

15:15 - 17:30
Seminarier

19:30 - 22:00
Mottagning
Malmö stad inbjuder samtliga deltagare till Rådhuset i Malmö.

1 oktober

09:00 - 10:00
Plenum

10:00 - 10:30
Introduktion
Introduktion av seminarier

10:30 - 10:50
Paus

10:50 - 11:30
Transport
Bussresor till värdplatserna i Malmö.

11:30 - 13:30
Seminarier

13:30 - 14:30
Lunch

14:30 - 16:30
Seminarier forts.

16:30 - 17:00
Fika

17:00 - 17:30
Transport
Bussresor till Malmö Live

19:30 - 01:00
Gala middag
Middag och fest för samtliga deltagare.

2 oktober

10:00 - 10:30
Paus

10:30 - 11:30
Summering

11:30 - 12:00
Överlämning av stafettpinne

12:00 - 13:00
Lunch